Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Aktualności

 • 5 maja - Europejski Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych oraz Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną

  Brak opisu obrazka
  Data publikacji: 05-05-2021 13:36
 • 230 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

  Brak opisu obrazka
  Data publikacji: 29-04-2021 18:02
 • Komunikat Dyrektora

  Brak opisu obrazka
  Data publikacji: 16-04-2021 13:44
 • Narodowy Spis Powszechny

  Brak opisu obrazka
  Od 1 kwietnia do 30 września 2021 r. Główny Urząd Statystyczny przeprowadza Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Udział w spisie jest obowiązkowy. Spisem objęci są mieszkańcy Polski – zarówno Polacy, jak i cudzoziemcy oraz stali mieszkańcy Polski przebywający w czasie spisu za granicą. Obowiązkową metodą jest samospis internetowy. Wejdź na stronę GUS  spis.gov.pl i wypełnij formularz spisowy. Jeżeli nie możesz tego zrobić we własnym zakresie, odwiedź najbliższy urząd gminy. Na czas trwania spisu Urząd Gminy w Komprachcicach przygotował specjalne miejsce, gdzie wykonasz samospis. Jeżeli nie możesz wykonać samospisu internetowego? Zadzwoń na infolinię: 22 279 99 99 i spisz się przez telefon.                                                Jeśli nie spiszesz się przez internet ani przez telefon, skontaktuje się z Tobą rachmistrz telefonicznie lub bezpośrednio, aby przeprowadzić spis. Zgodnie z ustawą o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. nie możesz odmówić mu przekazania danych.                                                                                                                                   Udział w spisie jest obowiązkowy – tak stanowi ustawa spisowa. Odmowa udziału w spisie powszechnym grozi karą grzywny na podstawie art. 57 ustawy o statystyce publicznej. Podawane dane są bezpieczne, ponieważ chroni je tajemnica statystyczna. Dane jednostkowe zbierane i gromadzone w badaniach przeprowadzanych w ramach statystyki publicznej są poufne i podlegają szczególnej ochronie. Pracownicy statystyki publicznej są zobowiązani do przestrzegania tajemnicy statystycznej. Wyniki spisu powszechnego pozwalają odpowiadać na nasze potrzeby na poziomie lokalnym i globalnym. Stanowią wyznacznik dla tworzenia budżetów przez samorządy oraz  podstawę określania wysokości subwencji państwowych czy dotacji dla gmin i województw.                             Wykorzystywane są przez kluczowe resorty do planowania działań w zakresie oświaty, ochrony zdrowia, zabezpieczenia społecznego, polityki żywnościowej, finansów, zagospodarowania przestrzennego, potrzeb mieszkaniowych czy gospodarki wodno- ściekowej. Informacje statystyczne pozyskane dzięki spisowi ludności, konieczne do złożenia wniosków i sporządzenia studiów wykonalności projektów lub do stworzenia biznesplanów wykorzystują przedsiębiorcy oraz beneficjenci funduszy europejskich w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO).       Wysokość dotacji unijnych oraz liczba miejsc w Parlamencie Europejskim zależą m.in. od liczby mieszkańców, określonej wynikami ostatniego spisu. Mieszkaniec nie mający możliwości spisania się samodzielnie od 1 kwietnia 2021r. ma udostępnione miejsce i sprzęt do realizacji samospisu w :     Urzędzie Gminy Komprachcice, ul.Kolejowa 3 na parterze (miejsce przystosowane dla osób niepełnosprawnych) w godzinach:          poniedziałek 8.00-16.00, wtorek, środa, czwartek 7.30-14.30, piątek 7.30-13.30.                                                                                             Kontakt - Gminne Biuro Spisowe tel. 77 4031711, 77 4031700 Brak opisu obrazka
  Data publikacji: 14-04-2021 16:54
 • Podsumowanie akcji wielkopostnej 2021: Wspieramy - Pomagamy

  Brak opisu obrazka
  Data publikacji: 08-04-2021 09:13
 • OPOLSKIE DLA PODST@WÓWEK - ZDALNE NAUCZANIE ZBLIŻA!

  Brak opisu obrazka
  Data publikacji: 20-03-2021 10:49
 • 18.03. EUROPEJSKI DZIEŃ MÓZGU

  Brak opisu obrazka
  Data publikacji: 19-03-2021 09:41
 • Szkolna i przedszkolna akcja wielkopostna 2021r.

  Brak opisu obrazka
  Data publikacji: 15-03-2021 10:09
Wersja XML